οικογενή εγκεφαλοπάθεια με σωματίδια εγκλεισμού νευροσερπινών

Importan; Είναι πιθανό ότι ο κύριος τίτλος της αναφοράς Οικογενής Εγκεφαλοπάθεια με τους φορείς ένταξης Neuroserpin δεν είναι το όνομα που αναμένετε. Ελέγξτε την καταχώριση συνωνύμων για να βρείτε τα εναλλακτικά ονόματα και υποδιαιρέσεις διαταραχών που καλύπτονται από αυτήν την αναφορά.

Η οικογενής εγκεφαλοπάθεια με σώματα εγκλεισμού νευροσερπινών (FENIB) είναι μια σπάνια γενετική εκφυλιστική διαταραχή που επηρεάζει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό ή το νευρικό σύστημα (νευροεκφυλιστική διαταραχή). Τα επηρεαζόμενα άτομα εμφανίζουν κακή προσοχή και συγκέντρωση, μειωμένη εργασία ή ακαδημαϊκή απόδοση και γλωσσικές δυσκολίες. Τελικά, βιώνουν μια παγκόσμια πτώση των πνευματικών τους ικανοτήτων (άνοια). Η μνήμη, ωστόσο, είναι σχετικά καλά διατηρημένη νωρίς στην πορεία της ασθένειας σε σύγκριση με τα σοβαρά ελλείμματα μνήμης που είναι τυπικά της νόσου του Alzheimer. Ορισμένα άτομα που έχουν προσβληθεί αναπτύξουν επιπλέον συμπτώματα όπως μη ελεγχόμενες, ακανόνιστες συσπάσεις των μυών και επιληπτικές κρίσεις. Μεταβολές στη διάθεση, όπως η απάθεια, η κατάθλιψη ή ο θυμός συχνά συμβαίνουν. Τελικά, τα προσβεβλημένα άτομα χρειάζονται περιεκτική ιατρική περίθαλψη.

NIH / Εθνικό Ινστιτούτο Νευρολογικών Διαταραχών και Strok. ταχυδρομείο Κουτί 580; Bethesda, MD 2082; Tel: (301) 496-575. Φαξ: (301) 402-218; Tel: (800) 352-942. TDD: (301) 468-598. Διαδίκτυο: http://www.ninds.nih.gov/

Αυτή είναι μια περίληψη μιας έκθεσης του Εθνικού Οργανισμού για τις Σπάνιες Διαταραχές (NORD). Ένα αντίγραφο της πλήρους έκθεσης μπορεί να τηλεφορτωθεί δωρεάν από τον δικτυακό τόπο NORD για εγγεγραμμένους χρήστες. Η πλήρης έκθεση περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων συμπτωμάτων, αιτιών, προσβεβλημένου πληθυσμού, σχετικών διαταραχών, τυποποιημένων και ερευνητικών θεραπειών (αν υπάρχουν) και αναφορών από την ιατρική βιβλιογραφία. Για μια έκδοση πλήρους κειμένου αυτού του θέματος, μεταβείτε στη διεύθυνση www.rarediseases και κάντε κλικ στη βάση δεδομένων “Σπάνιες ασθένειες” στη βάση δεδομένων “Σπάνιες ασθένειες”.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα έκθεση δεν προορίζονται για διαγνωστικούς σκοπούς. Παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Το NORD συνιστά τα προσβεβλημένα άτομα να ζητούν συμβουλές ή συμβουλές από τους προσωπικούς τους γιατρούς.

Είναι πιθανόν ο τίτλος αυτού του θέματος να μην είναι το όνομα που επιλέξατε. Ελέγξτε την καταχώριση Συνώνυμα για να βρείτε τα εναλλακτικά ονόματα και τις υποδιαιρέσεις αναπηρίας που καλύπτονται από αυτήν την αναφορά

Αυτή η καταχώρηση ασθένειας βασίζεται σε διαθέσιμες ιατρικές πληροφορίες κατά την ημερομηνία στο τέλος του θέματος. Δεδομένου ότι οι πόροι της NORD είναι περιορισμένοι, δεν είναι δυνατόν να διατηρήσουμε όλες τις εισόδους στη βάση δεδομένων για τις σπάνιες ασθένειες εντελώς τρέχουσες και ακριβείς. Ελέγξτε με τους οργανισμούς που αναφέρονται στην ενότητα Πόροι για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την διαταραχή.

Για πρόσθετες πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με σπάνιες διαταραχές, επικοινωνήστε με τον Εθνικό Οργανισμό για τις Σπάνιες Διαταραχές στο Π.Ο. Box 1968, Danbury, CT 06813-1968, τηλέφωνο (203) 744-0100, ιστοσελίδα www.rarediseases ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο orphan @ rarediseases

Τελευταία ενημέρωση: 3/12/201; Copyright 2010, 2013 Εθνικός Οργανισμός για τις Σπάνιες Διαταραχές, Inc.

 από τον Εθνικό Οργανισμό για τις Σπάνιες Διαταραχές

FENI; οικογενή εγκεφαλοπάθεια με οργανισμούς Collins

Κανένας